ABRAHAM SEYNE KOK

Multatuliana16e HINK-STAP-SRONG DOOR DE TIJD

Abraham Seyne Kok werd op 10 juni 1831 in Amsterdam geboren en overlijdt daar op 15 januari 1915. Hij verwerft eind negentiende en begin twintigste eeuw bekendheid als vertaler van Engelstalige literatuur, waarbij hij vooral geroemd wordt om zijn vertalingen van Shakespeare. Hij is verder jarenlang als recensent (zie bijvoorbeeld zijn commentaar op het werk van Louise Stratenus) verbonden aan zo ongeveer elk literair tijdschrift dat er in die tijd toe doet. Een grote naam dus in die jaren, nu totaal vergeten. Althans in Nederland, want in het Engelse taalgebied worden nog steeds boeken uitgegeven over Britse dichters, verzorgd door Abraham Seyne Kok.

J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden schrijven in hun Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891) over hem: ‘Kok (Abraham Seyne) werd met zeer goed gevolg opgeleid voor het onderwijs en kreeg zodanige voorliefde voor het Engels, dat hij die taal en hare letterkunde in het land zelf zich verder ging eigen maken, en bij de instelling van het M.O. aan de nieuwe inrichtingen benoemd werd, ook in andere le ervakken, waarover zijne kennis en bevoegdheid zich uitstrekten. Eerst onderwees hij Nederlands en Engels aan de rijks hbs. te Roermond, later aan de Kon. Mil. Acad., en sedert 1883 aan de rijks hbs. te Tilburg, terwijl hij te Breda bleef wonen. Hij vertaalde: Hamlet, prins van Denemarken, van Shakespeare, Haarlem 1860; Koning Richard III, Amst. 1861; Orlando en Rosaline (As you like it), Haarl. 1861. In 1863 gaf hij een metrische vertaling van Dante’s Divina Commedia, voorzien van ophelderingen en afbeeldingen, 3 dln., Haarl. 1864; Het Leven, een droom, van Calderon de la Barca, met een studie over het Spaansche drama, romeo en juliaAmst. 1872. Een volledige vertaling van al de dramatische werken van Shakespeare verscheen in 7 dln. te Amst., 1872-’80. Voor het Middelbaar Onderwijs gaf hij uit twee bloemlezingen onder den titel van: Goede kennissen, Amst. 1870, en Shakespeare’s Julius Caesar en King Richard III, Haarl. 1871. Voorts vindt men van hem onderscheiden artikelen, meest over Italiaansche, Spaansche en Engelsche letterkunde in De Gids, De Nederl. Spectator, De Kunstkronijk, Vaderl. Letteroef., De Levensbode, Onze Tijd, Bato, De Portefeuille, het Tijdschr. Ned. Taal- en Letterk., In het eerstgenoemde tijdschr. verscheen ook het fragment van een onuitgegeven drama: Dante en de samenzwering te Florence, terwijl in de jaargangen 1861-’65 van De Aurora gedichten voorkomen. Reünie. Dram. gelegenheidsstuk bij het 50-jarig bestaan der Kon. Mil. Acad., Breda 1878.’

In het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1915 heeft het bestuur van de MNL in samenspraak met zijn weduwe een uitvoerig biografie van de overleden Abraham Seyne Kok opgenomen.

Dit item was geplaatst door Muis.

One thought on “ABRAHAM SEYNE KOK

  1. Pingback: BATO, TIJDSCHRIFT VOOR JONGENS | MUIZENEST

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: