MUIZEN

De Nederlandse taal staat bol van de spreekwoorden en gezegden, een lijst die continue groeit. Een greep van wat ik hier en daar aantrof over muizen, met het idee dat de lijst me tamelijk compleet lijkt. In elk geval, een aardige verzameling tegeltjeswijsheden.

Aan de beste kat, kan een muis ontlopen
– niemand is volmaakt.

Als een muis: altijd uit eten en nimmer thuis – iemand die zelden thuis is.
Beter een muis in de pot, dan helemaal gen vlees – men moet tevreden zijn met wat men heeft.
Een vette kerkmuis, een witte zwaluw en een rijk speelman zijn drie zeldzame dingen – dat is iets ongerijmd.
Hij is zo geslepen als de kat die met de muis speelt – hij is slim en meedogenloos.
Waarheid kruipt in geen muizengaatje – de waarheid valt niet te verbergen.
Het gaat er niet wel toe, daar de muis in de etenskast dood blijft – het is er armoe troef.
Hij leeft ervan als een muis op de korenzolder – hij leeft er goed van.
Is de kat van handschoenen voorzien, hij zal geen rat of muis vangen – men moet goed uitgerust zijn voor de taak.
Het is een slechte muis, die maar één hol heeft – je kunt maar het beste een alternatieve oplossing hebben.
Waar het muisje door kan, blijft het ratje voor staan – alles en iedereen heeft zijn beperkingen.
Alle baten helpen, ze de muis en piste in de zee – alle kleine beetjes helpen.
Dat muisje zal een steertje hebben – dat zal nog een vervelende nasleep krijgen
Als de kat in de val is, dan dansen de muizen erom heen – als er geen toezicht is, doen de ondergeschikten hun zin.
De kat muist het best als zij jongen heeft – mensen met kinderen zorgen ervoor dat ze genoeg verdienen
Voor het graan dat een muis opknaagt, kan men een kat onderhouden – dat is duur / schadelijk
De liefde wroet in zijn lijf als een muis in een Hollandse kaas – dat gaat steeds maar door, de liefde wordt steeds sterker.
Mettertijd bijt de muis een kabel in stukken – op een gegeven moment gaat alles kapot
Als de kat van honk/huis is, dansen de muizen op tafel – als er geen toezicht is, doen de ondergeschikten hun zin.
Is de katte niet thuis zo krevelt de muis – als het toezicht weg is wordt hier meteen misbruik van gemaakt.
Als katten muizen, miauwen ze niet – wanneer je aan het eten bent, praat je niet zoveel.
De muizen sterven er voor de kast – het is er armoe troef.
Met spek vangt men muizen – met veel vrijgevigheid kan men iedereen overhalen.
Muizenissen in het hoofd hebben – zorgen hebben over kleine zaken
Wat een muizennest – wat een warboel
Iemand met muizenoortjes – iemand met kleine oren
Er stilletjes van onder muizen – er stiekem vandoor gaan
De muizen liggen er dood in de ijskast – er is daar niet veel te eten
De muizen spelen met zijn tienen in de keuken – als er geen toezicht is, doen de ondergeschikten hun zin.
Alleen muizen hebben maar één holletje hebben – iemand die er meerdere vrouwen op nahoudt
Slapen als de muizen in het meel – waken, half en half slapen.
Als de muis de kat uitlacht, is er een gaatje dichtbij – iemand toont alleen lef als het ongevaarlijk is.
Als de muis genoeg heeft dan is het meel bitter – als je te lang of teveel feest krijg je er vanzelf geen zin meer in.
Als de schuur brandt, zo lopen de muizen – als het duidelijk is dat de zaak misgaat zoekt men een veilig alternatief.
Als het schip zinkt zwemmen de muizen (ratten) er uit – als het duidelijk is dat de zaak misgaat zoekt men een veilig alternatief.
Als een muis in de val zitten – geen uitweg meer hebben.
Dat is een spel van kat en muis – het is al bekend wie daar de winnaar zal zijn.
De berg heeft een muis gebaard – het leek heel wat maar stelde weinig voor.
De dromen van de kat zijn met muizen gevuld – dat is een voorspelbaar iets.
De muis is in de val – de gezochte is gevonden.
De muizen dansen daar in het spek – Er is daar van alles genoeg.
De muizen ligger er voor de broodkast dood – het is er armoe troef.
De muizen (ratten) zullen niet met zijn lege maag weglopen – hij heeft flink wat gegeten.
De witte muizen – de verkeerspolitie.
Een kat die haar jongen wil opeten zegt: Het zijn net muizen – een dekmantel voor een wandaad/misdrijf verzinnen.
Een muizenmaaltijd houden – eten zonder drinken erbij.
Een oude muis (rat) vindt licht een gat – iemand met veel ervaring vindt makkelijk een oplossing
Een poeslieve stem wekt het vermoeden dat iemand een muis van u wil maken – pas op over te veel vriendelijkheid.
Gedachten zijn als muisjes: zij komen op de stilte af – men heeft rust nodig om zaken goed te kunnen overdenken.
Het is muis als moer, een staart hebben ze allemaal – ze lijken allemaal op elkaar.
Het muist al wat van katten komt – iedereen volgt zijn eigen karakter of kinderen hebben het karakter van hun ouders.
Hij is een grijze muis – hij is een saai en burgerlijk persoon.
Hij krimpt van de kou als een muis op sneeuw – hij heeft het stervenskoud.
Hij speelt met hem als de kat met de muis – hij geeft hem telkens hoop maar is meedogenloos.
Hij zit als een muis in de val – hij zit in een penibele situatie.
Ik heb er een muisje van horen piepen – ik heb er via geruchten van gehoord.
Hij loopt als een muis in een meelton – onrustig heen en weer lopen
Hij slaapt als een muis in de meelton – hij doet voorkomen alsof hij slaapt.
Met iemand spelen als de kat met de muis – iemand voor de gek houden.
Met man en muis – iedereen.
Met man en muis vergaan een schipbreuk waarbij iedereen is omgekomen.
Speel nooit kat en muis als je een muis bent – dat ga je altijd verliezen.
Van een muis een olifant maken – van een kleinigheid een groot probleem maken.
Voor een muis is een kat een leeuw – je moet alles in perspectief zijn.
Wanneer de kat en de muis het eens zijn, heeft de boer geen schijn van kans – tegen een overmacht sta je machteloos.
Wat ben jij eigenlijk, een man of een muis? – Ben je een kerel of ben je bang?
Zo stil als een muis – erg stil zijn.
Geen twee katten aan één huis, geen twee vrouwen in één huis – dat heeft altijd ruzie
Twee vrouwen in één huis, twee katten aan één muis, twee honden aan één been, komen zelden overeen – dat geeft ruzie.
De waarheid over de kat hoort men van de muizen– opponenten geven een betrouwbaarder beeld dan diens vrienden.
Muizen die het schip verlaten, zijn beledigd wanneer het niet zinkt
– men is teleurgesteld als een verwachting niet uitkomt.

Zorgen zijn de muizen van vandaag, die de kaas van morgen opeten – geen zorgen over zaken die je niet in de hand hebt.
Geen enkele muis op de wereld is ooit op de gedachte gekomen een muizenval te ontwerpen – mensen hebben zaken ontworpen voor hun eigen vernietiging

Dit item was geplaatst door Muis.
%d bloggers liken dit: