MIMMO ROTELLA

Domenico “Mimmo” Rotella (Catanzaro, 7 oktober 1918 – Milaan, 8 januari 2006) was een Italiaans beeldend kunstenaar. Hij werd bekend om zijn vroege décollage-techniek waarbij delen van opgeplakte posters losgemaakt en verwijderd worden, waarbij de onderliggende lagen tevoorschijn komen en deel gaan uitmaken van het nieuwe beeld. Décollage heeft verwantschap met demontage en vormt in deze betekenis het omgekeerde van collage. Ook andere kunstenaars van de Franse Nul-beweging (hier Nouveau Réalisme genaamd) zoals Jacques de la Villeglé, Raymond Hains en François Dufrêne en de Duitse kunstenaar Wolf Vostell gebruiken deze techniek. Rotella maakte ook gebruik van psychogeografie, een richting die onderzoekt welke invloed de architectonische en geografische omgeving heft op de waarneming en de psychische beleving. De richting heeft verbanden met stromingen als het letterisme en ultra-lettersme, die op hun beurt teruggrijpen op het dadaïsme en surrealisme. Het kenmerkende van beide eerstgenoemde stromingen is dat veelgebruik wordt gemaakt van letters en symbolen in de kunstwerken.

Na afronding van de middelbare school in 1933 verhuisde Rotella naar Napels om een kunststudie te gaan volgen, maar al heel snel kreeg hij een baantje bij het Ministerie van Post en Telecommunicatie. In 1941 verhuisde hij naar Rome, maar werd al snel opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. In 1944 kon hij het leger vaarwel zeggen en zijn studie in Napels afmaken. Hij geeft daarna een jaartje tekenles in zijn geboorteplaats Catanzaro in het zuidelijke Calabrië. In 1945 keert hij terug naar Rome en begint daar te experimenteren met het maken van geometrische schilderijen. In 1951 maakt hij contact met de Franse kunstwereld tijdens een tentoonstelling in Parijs van de Salon des Nouvelles Réalités. Via een beurs van de Fulbright Foundation kan hij in 1951 en 1952 als ‘artist in residence’  aan de universiteit van Kansas verder werken. Hij iser tevens in de gelegenheid kennis te maken met vooraanstaande Amerikaanse experimentele kunstenaars, zoals Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg, Cy Twombly, Jackson Pollock en Yves Klein. Een artistieke crisis in 1953 zorgt ervoor dat hij de décollage-techniek ontdekt. In 1955 worden in Rome voor de eerste maal deze kunstwerken van hem getoond. Deze prille techniek ontwikkelde hij later verder tot de double décollage: de poster wordt nu eerst geheel van de billboard verwijderd, in zijn studio in stukken gescheurd en daarna opnieuw in elkaar gezet, waaraan andere elementen aan werden toegevoegd. In 1958 ontmoet hij in Rome de Franse kunstcriticus Pierre Rastany, het begin van een lange samenwerking. In 1960 sloot hij zich aan bij de beweging Nouveau Réalisme, waarvan Rastany de woordvoerder was. Andere kunstenaars van de Franse beweging zijn Yves Klein, Arman, Daniel Spoerri, Christo, Jean Tinguely, en Raymond Hains. De décollages bleven zijn belangrijkste werken, maar Rotella ging zich ook steeds meer bezighouden met andere technieken en kunstvormen. In 1980 verliet hij de Franse hoofdstad weer en vestigde hij zich in Milaan. In 1991 trouwde de inmiddels 78-jarige kunstenaar met de Russische Inna Agarounova, die bijna vijftig jaar jonger is; twee jaar later wordt de tachtigjarige vader. een jaar eerder was hij door de Franse minister van Cultuur Jack Lang onderscheidde met de titel ‘Officiel des arts et des Lettres’. In de negentiger jaren heeft hij een drietal prestigieuze tentoonstellingen in respectievelijk het New York Guggenheim Museum (1994), het Centre Pompidou in Parijs (1996) en het Museum of Contemporary Art in Los Angeles (1996), die vervolgens over de gehele wereld gaan. In 2000 werd de ‘Fondazione Mimmo Rotella’ opgericht, een stichting die als doel heeft het artistieke leven van Mimmo Rotella in beeld te brengen door zijn werken en relevante documenten te verzamelen. Rotella stierf op 8 januari 2006 op 88-jarige leeftijd in Milaan.

Dit item was geplaatst door Muis.
%d bloggers liken dit: