CIMON EN PERO – 11

Georges Reverdy was een hout- en kopergraveur uit Lyon ui de Renaissancetijd. Hij werd voor het eerst vermeld in 1529 en zou omstreeks 1565 in Lyon zijn gestorven. Er zijn veel onduidelijkheden over zijn naam en leven. Zijn gelatiniseerde handtekening ‘G. Reverinus’ deed specialisten vermoeden dat hij een Italiaan was en ze gaven hem de naam Gaspare Reverdino. Anderen dachten van doen te hebben met een Duitser of Fransman. Uiteindelijk werd hij dus beschouwd als afkomstig uit Lyon. Er zijn maar een paar directe bronnen waarin Reverdy wordt genoemd, zoals door de dichter Nicolas Bourbon die in zijn Nugae uit 1538 een paar verzen aan hem wijdde en Georgius Reperdius noemde. Er is ook een korte mededeling in de bibliotheek van La Croix du Maine uit 1584. De graveur, die dol was op historische en mythologische onderwerpen, vaak uit het oude Rome, raakte na de 17e eeuw in de vergetelheid, uit de analyse van de ongeveer zestig werken die van hem bewaard zijn gebleven werd later zijn leven ‘geconstrueerd’, wat tot diverse misvattingen leidde. Zo werd hij op een gegeven moment door Johann Friedrich Christ en Jean-Michel Papillon beschreven als een houthakker van oorsprong.

Als eerste probeerde Adam von Bartsch in zijn werk Le Peintre Graveur het leven en de werken van Georges Reverdy ordelijk te beschrijven. Het Franstalige Le Peintre Graveur verscheen tussen 1803 en 1821 in 21 delen en omvat de inventarisatie van grafiek van de oude meesters van de 15e tot en met de 18e eeuw, gerangschikt naar school. Het wordt vandaag de dag nog steeds als standaardreferentie aangehaald. Bartsch voerde het naar hem genoemde volgnummersysteem in voor de etsen van Rembrandt van Rijn (bijv. „Bartsch 17“ of „B17“) en voor het grafische werk van vele andere kunstenaars. Het systeem van Bartsch geldt tot op de dag van vandaag als standaard. Ook Von Bartsch meende echter dat de graveur een Italiaan met de naam Reverdino was vanwege een stilistische vergelijking met de werken van Giulio Bonasone en Agostino Raimondi. Hij plaatste Reverdy daarom in de entourage van Marcantonio Raimondi . Von Bartsch kwam tot 39 gravures van Reverdy, waarvan 25 gesigneerde, en vond de kwaliteit over het algemeen maar middelmatig. Dit beeld van de gezaghebbende Von Bartsch werd algemeen overgenomen. Er werd nog wel gedebatteerd over de voornaam, die Gasparo, Carlo, Gérard, Cesare, Caspar of Gaspare kon zijn geweest., afhankelijk of met de ondertekening op de gravures interpreteerde als een C of G.

Pas eind 19e eeuw doorzoeken Natalis Rondot en Henri Louis Baudrier de archieven van Lyon, vinden hier vermeldingen van Reverdy en brengen deze gegevens over aan degenen die waakten over het verzamelwerk van François Grudé de la Croix du Maine, die in 1584 een omvangrijke nationale bibliotheek opzette. Vervolgens reconstrueerden Rondot en Baudrier het leven van de onbekende graveur. Ze verbinden de graveur G. Reverdinus nu met de schilder Georg Reperdinus, die in 1850 was genoemd vanwege zijn vermelding door Nicolas Bourbon in de Nugae. Uiteindelijk liet is Henri Bouchot weten dat het volgens hem hier ook een en dezelfde persoon ging en dat het geen Italiaan maar een Fransman was. Gedreven een goed ontwikkeld nationalistisch gevoel probeerde Bouchot Reverdy te promoten als een van de primitieven van de prentkunst in Frankrijk. Met dezelfde nationalistische gevoelens probeerde Alessandro Baudi di Vesne daarna in 1937-1938 aan te tonen dat het toch echt om een Italiaan ging. De discussie over zijn identiteit en nationaliteit is nooit definitief beslist.

11 - Georges Reverdy - Simon en Pero

Dit item was geplaatst door Muis.
%d bloggers liken dit: