Archief voor de categorie "01 – EEN HINK-STAP-SPRONG DOOR DE TIJD"

DE KONINGIN VAN SHEBA

SALOMONSOORDEEL

PARISOORDEEL

ADOLF ZIEGLER

DE HAMBURGER KUNSTHALLE

DE WANDELAAR BOVEN EEN ZEE VAN MIST

CASPER DAVID FRIEDRICH

GREIFSWALD

WILHELM UHDE

EVA ZIPPEL

FANGELSBACHFRIEDHOF

AUGUST KAPPLER

ALBINA

WILLEM (BILL) DE ROOS

JODENSAVANNE

FREDERIK PAUL & ARTHUR PHILIP PENARD

JACQUES SAMUELS

MICHIEL VAN KEMPEN

JOSEPH WITLOX

PROF. HENRICUS HUIJBERS

J.C.J. KLEIJNTJENS

MGR. JOANNES VAN HOOYDONK

JUVENAAT DER BROEDERS VAN DE HEILIGE ALOYSIUS

GERARD STEEN

JAN VERLEUN

FOLKERT POSTHUMA 2

FOLKERT POSTHUMA 1

HET AARDAPPELOPROER

DE SOEPLOODSOPROER

DE JORDAANOPROER

CHARLES WELTER

MINISTERIE VAN KOLONIËN

ALEXANDER IDENBURG

RADEN ADJENG KARTINI

NELLIE VAN KOL

DRS. P

HENRI VAN KOL

GOUVERNEUR FRITS VAN DAALEN

VICTOR DE SUERS

AMBROSIUS HUBRECHT

BRAMINE HUBRECHT

FRANS DONDERS

LEVY ALI COHEN

DOUWE LUBACH

TEYLER GENOOTSCHAPPEN

JACOB MOLESCHOTT

DE DAGERAAD

CLARA WICHMANN

NEDERLANDSCHE BOND VOOR VROUWENKIESRECHT

DR. CHARLES ERNEST HENRI BOISSEVAIN

THERESE SCHWARTZE

LIZZY ANSINGH

DE JOFFERS

AUGUST ALLEBÉ

HENK HAVERMAN

CORNELIS LELY

KABINET CORT VAN DER LINDEN

PIETER CORT VAN DER LINDEN

JACOB DOMELA NIEUWENHUIS

WIILIAM MARTEN WESTERMAN

BATO, TIJDSCHRIFT VOOR JONGENS

ABRAHAM SEYNE KOK

LOUISE STRATENUS

DE ROODE DUIVEL

LOUIS MAXIMILIAAN HERMANS

JHR. S.M.S. DE RANITZ

DE ADJUDANTENKWESTIE

HENRY TINDAL

AMY GROTHE-TWISS

JOAN REDDINGIUS

MICHIEL NOORDEWIER

ANTON PANNEKOEK

LITERAIR WEEKBLAD DE KRONIEK

P.L. TAK

PIJPELIJNTJES

JACOB ISRAËL DE HAAN

CARRY VAN BRUGGEN

1 JANUARI