Archief voor de categorie "nederland in de negentiende eeuw"

STADSGEZICHT IN AMSTERDAM

STADGEZICHT VAN AMSTERDAM

MARCELLUS EMANTS

VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI

WILLEM KLOOS

JAC. VAN LOOY

FRANS COENEN