KASTEEL BILJOEN

Kasteel Biljoen ligt tussen de Veluwe en de IJssel nabij Velp in de gemeente Rheden, in de Nederlandse provincie Gelderland. Dit cultuurhistorische Edele Huis uit de 16e eeuw werd door Karel van Gelre, hertog van Gelre en graaf van Zutphen omstreeks 1530, deels met bouwmaterialen van het nabijgelegen kasteel Overhagen gebouwd op het landgoed Broekerhof (of Broeckerhoeve), dat in 1076 door keizer Hendrik IV aan het kapittel van St.-Pieter te Utrecht was geschonken.Het onregelmatige metselwerk op kelderniveau bevestigt namelijk dat er sprake is van hergebruikte bouwmaterialen. Uit geldnood verkocht de hertog van Gelre op 1 juni 1535 het kasteel met de bijhorende heerlijke rechten aan zijn hofmeester en intendant Roelof van Lennep (1485-1546), drossaard van Middelaer. Deze liet het aan zijn zoon Carl van Lennep (1530-1567), burgemeester en schepen van Arnhem, aan zijn kleinzoon Roelof en aan zijn achterkleinzoon Johan. In 1633 erfde Cunera van Lennep tot Billion (1600-1657), aanvankelijk gehuwd met haar neef Willem van Lennep, nadien met Willem van Broeckhuysen van Barlham het kasteeldomein. Bij de dood van Cunera in 1657 werd haar dochter Johanna van Lennep de nieuwe eigenares, maar vier jaar later sterft zij kinderloos en wordt Biljoen na 126 jaar eigendom van de familie van Lennep, in 1661 verkocht aan Alexander van Spaen (1619-1692).

Deze Alexander van Spaen toont zich een bouwheer van formaat. Hij verbouwt omstreeks 1662 het centrale gedeelte tot het huidige vierhoekig gebouw met vier gelijke hoektorens, die elk van barokke klokvormige helmen worden voorzien. Vergelijkbare torenbekroningen had Van Spaen al laten toepassen op zijn Kleefse kastelen Ringenberg en Moyland. Aan de ingang worden de poorttoren afgebroken en vervangen door een vooruit springend middengedeelte met timpaan. Alexander weet ook het kasteeldomein te vergroten met de aanhechting in 1682 van Groot Beekhuizen. Maar in 1672 vestigt koning Lodewijk XIV van Frankrijk tijdelijk zijn hoofdkwartier op Biljoen, waardoor het in tegenstelling tot vele andere kastelen, niet door het Franse leger onder bevel van maarschalk-generaal Henri de La Tour d’Auvergne (Turenne) wordt platgebrand. Deze bevelhebber was immers ook hertog van Bullionium, het Ardeense Bouillon. Ongetwijfeld werd het kasteel toen omwille van zijn oorspronkelijke naam gespaard.

In 1692 wordt Alexander Bernhard van Spaen de nieuwe eigenaar, maar bij zijn dood in 1696 draagt hij het kasteeldomein over aan zijn broer Frederik Willem, die na de gedwongen verkoop van Till en Moyland ook definitief op Biljoen komt wonen. Andermaal wordt het domein uitgebreid, nu met Overhagen, Nederhagen en Rosande.
De volgende eigenaar van Biljoen is Alexander Diederik van Spaen, burgemeester van Wageningen. Maar het is zijn zoon Johan Frederik Willem (1746-1827), die het kasteeldomein Biljoen zijn internationale allures weet aan te meten, door zowel het interieur van het kasteel, als de tuin- en parkaanleg van Biljoen en Beekhuizen ingrijpend te wijzigen. Maar wanneer zijn zoon Alexander Jacob van Spaen in 1848 sterft, betekent dit het einde, na 187 jaar van het familiebezit Biljoen.

In 1848 koopt Baron van Hardenbroek (1807-1871), kamerheer van koning Willem III der Nederlanden, die het kasteel in 1849 tijdelijk ter beschikking stelde aan Anna Paulowna, de weduwe van koning Willem II.In de periode 1852-1865 liet hij het verbouwen door de Arnhemse architect Lucas Hermanus Eberson. Het kasteel kreeg een entree in neo-renaissancestijl onder een balkon. De brug werd voorzien van beren en leeuwen die een wapenschild dragen. Op het fronton werden het wapen van de familie Van Hardenbroek en het devies Semper Idem (Altijd Dezelfde) aangebracht. De oude eetkamer op de bel-etage kreeg in 1857 een nieuwe schoorsteenmantel en achtieneeuwse plafondstukken.

Maar 19 jaar later verkoopt hij het grootste deel van Biljoen aan een Duitse industrieel J.H.Willem Lüps, die in 1872 ook het kasteel koopt, zodat het geheel uiteindelijk behouden blijft.Ook Lüps blijft gebruikmaken van de diensten van Eberson. Omstreeks 1884 maakte Eberson een ontwerp voor een porte brisée (dubbele deur) tussen de blauwe en rode salon (nu de eetkamer). Verder liet Lüps door de Arnhemse firma De Bruijn voor de zaal in het kasteel een wit verguld ameublement vervaardigen. Gedurende vier generaties blijft het kasteeldomein eigendom van de familie Lüps, die het geheel gedurende 139 jaar uitzonderlijk goed weten te bewaren, tot de laatste mannelijke erfgenaam in 2006 overlijdt.

In 2008 wordt dit unieke 162 hectare grote culturele erfgoed, met de steun van de Provincie Gelderland en bijdragen van onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds door de stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen in zijn geheel verworven, zodat het in zijn oude glorie kan worden hersteld en ten behoeve van de gemeenschap bewaard blijft. Vanaf najaar 2013 wordt het kasteel bewoond door de in Steenderen geboren Marnix Heersink, een Amerikaans oogchirurg uit Alabama die in zijn tweede vaderland een keten van klinieken heeft opgezet, die gespecialiseerd zijn in oogbehandelingen en plastische chirurgie. Hij en zijn echtgenote huren het geheel gerenoveerde kasteel en het bijhorende landgoed van 162 hectare van de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.

Zes brede boogvormige trappen in blauwe hardsteen leiden naar de monumentale ingangspartij in neorenaissance stijl onder een balkon, naar een ontwerp van de Arnhemse architect Lucas Hermanus Eberson (1822-1889). De dubbele ingangsdeuren zijn voorzien van twee bronzen leeuwenkoppen met deurkloppers, vier wapenschilden en twee kronen in het timpaan. De witte inkomhal met een viervoudige Cornucopia (Hoorn des overvloeds) op het plafond, de muren afgezoomd met festoenen, kransen en guirlandes, de gezoete donkerblauwe stenen vloer, maar vooral de hoge nis met een levensgroot marmeren beeld van een nimf geven de bezoekers een overweldigende indruk. Rechts achteraan leiden veertien brede eiken treden naar een overloop met uitzicht op de vijver en het park. Ook het witte plafond van de ruime trapzaal, die toegang geeft tot de Grote (Italiaanse) Balzaal op de eerste verdieping, is rijkelijk gedecoreerd met stucwerk.

Tot het meest imposante vertrek van het kasteel wordt gerekend de Grote Balzaal, een mooi voorbeeld van neoclassicistische binnenhuisarchitectuur in de Lage Landen. Omwille van deze stuc-zaal met decoraties uit de periode 1780-1782, naar een ontwerp van Giovanni Battista Piranesi, is het kasteel Biljoen vermaard in binnen- en buitenland. Hier treft men voorstellingen aan van onder meer het Pantheon, de Milvische brug, de piramide van Cestius, de Tombe van ‘Caecilia Metella’ nabij Rome en de tempel van de Sibylle in Tivoli. Twee belendende kamers zijn voorzien van 17e-eeuwse wandtapijten. In de Herenkamer werden twee verschillende reeksen van tapijten met dieren samengevoegd tot een geheel. Het zijn werken uit het weef-atelier in Delft van Maximiliaan van der Gucht, en Amsterdamse tapijten van Alexander Baert. In de naastgelegen Oude Eetkamer hangen een reeks uitzonderlijke verdures uit Vlaanderen, gesigneerd en vervaardigd omstreeks 1650 door Simon Bouwens. Ook hier is de schoorsteenmantel uit 1857 opgebouwd naar een ontwerp van Eberson, met andermaal de dubbele vermelding “Bouillion”. Noemenswaardig zijn verder: het pompeuze Salon Tante Thea (begin 20e eeuw), met uitzicht over de achterliggende vijver met eiland en park; de oude keuken met fornuis en waterpomp; de kamers voor het personeel en de ‘moderne keuken’, wellicht de enige bewoonbare ruimte in het kasteel Biljoen, die vrij recent door de laatste bewoners werd geïnstalleerd.

Het landschap tussen Velp en Rheden wordt grotendeels bepaald door het Kasteeldomein Biljoen met zijn waterpartijen, bossen en landerijen. De aanleg strekt zich langs de Beekhuizense beek in N.O.-richting tot ver in het stuwwallengebied met zijn hoogteverschillen. Zowel de Beekhuizerse beek, als de Rozendaalse beek zorgen voor voldoende helder water, waarmee fonteinen, cascades, vijvers en slotgrachten kunnen worden gevuld. De Beekhuizerse beek voedt de vijvers en de grachten rondom het kasteel, verlaat via een dassenburcht het domein in oostelijke richting langs de snelweg en vloeit bij Rheden in de IJssel. De Rozendaalse beek, die door Velp stroomt, staat in verbinding met het zuidelijk parkgedeelte en met de vijvers rondom Overhagen, gaat via een duiker onder de snelweg door naar een kleine waterloop, die uiteindelijk in de IJssel stroomt. Vóór het kasteel ligt een omgracht voorplein met keermuren en een monumentale rondboogbrug, gedecoreerd met natuurstenen leeuwen en beren, die wapenschilden dragen. Onderaan de brug werd ter herinnering aan het verblijf (1849-1850) van Anna Paulowna, haar wapen in de opstaande muur ingemetseld. Links op het voorplein staat een Koetshuis, met paardenstallen. Aanvankelijk was het een bouwhuis, maar na een brand aan het eind van de 18e eeuw werd het overeenkomstig een ontwerp van Eberson herbouwd en kreeg het zijn huidige vorm met binnenplaats. Het rechter gedeelte van het gebouw is ingericht als woonhuis, het linker gedeelte omvat een compleet stal-interieur. Opvallend zijn de levende planten tegen de rood bakstenengevel langs de beide kanten van de gelijkvloerse verdieping, waardoor alle aandacht naar het centrale gedeelte van de voorgevel gaat, de witte nis in het midden met een aantrekkelijke jachtgodin en daarboven het geveluurwerk uit 1792.

De formele Frans-classicistische tuinarchitectuur van het landschapspark Biljoen in het begin van de 18e eeuw staat afgebeeld op de zgn. Hottingerkaart (1773-1783). Nog steeds vormt deze formele aanleg, een herkenbare structuur in het landgoed. Deze aanleg, waarvan enkele lanen bewaard zijn gebleven, werd vanaf 1784 door de Duitse landschapsarchitect J.G. Michael (1737-1800) grotendeels vervangen door een romantische stijl, met respect voor de bestaande formele structuur. De gracht werd omgevormd tot een slingerende vijver met een eiland, zodat nergens het geheel kon worden overzien en de indruk van eindeloosheid kon worden gewekt. Open ruimten met ronde bloemperken werden aangeplant, en in aansluiting met de bestaande lanen werden gebogen lanen aangelegd, waardoor voor de bezoeker telkens wisselende uitzichten ontstonden. Tussen 1810 en 1822 werd het ontwerp nog uitgebreid door zijn schoonzoon J.D. Zocher en zijn kleinzoon, teneinde de landschappelijke eenheid in het park tot stand te brengen. Op het einde van de 19de eeuw werd de oprijlaan ingeplant met Amerikaanse eiken en doorgetrokken tot aan de weg van Velp naar Rheden. Volledigheidshalve kunnen nog de diverse kunstmatige rotspartijen, het schijngraf voor Van Spaen op een eilandje, een tweetal ijskelders, een hondenhok met biervaten, tuinvazen, sokkels en toegangshekken worden vermeld.

Uit: Wikipedia en Info van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Dit item was geplaatst door Muis.

3 thoughts on “KASTEEL BILJOEN

  1. Pingback: MOOI-ANN VAN VELP | MUIZENEST

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: