HENRI MANGUIN (1)

40-11-06/43Henri Charles Manguin (Parijs, 23 maart 1874 – Saint Tropez, 25 September 1949) was een Franse schilder die bij de kunststroming Fauvisme, die haar hoogtepunt kende tussen 1898 en 1908. De beweging, die zich kenmerkt door het gebruik van felle en nauwelijks gemengde kleuren, staat aan het begin van de moderne kunst en vond haar voortzetting in de schilderkunst van de 20e eeuw.
Als Manguin zes jaar oud is overlijdt zijn vader, waarna zijn moeder er alleen voor staat in het opvoeden van Henri en zijn zus. Ze accepteert het dat Henri op vijftienjarige leeftijd beslist te stoppen met de schoolopleiding die hij op dat moment volgt en besluit zich alleen aan een opleiding tot schilder te wijden. In 1893 verlaat hij het ouderlijk huis en vestigt zich in Montmartre. Zoals bijna alle schilders van zijn generatie werd Manguin in zijn jonge jaren sterk beïnvloed door het impressionisme. Manguin studeerde aan de École des Beaux-Arts onder Gustave Moreau, tegelijkertijd met Henri Matisse en Charles Camoin. Hij zou dan ook met beide schilders nauw bevriend worden. Andere collega-vrienden waren Albert Marquet, Jean Puy, Georges Rouault en Louis Valtat.
In 1899 trouwde Manguin met Jeanne, het echtpaar zal drie kinderen krijgen. Meer dan dertig jaar lang is Jeanne een belangrijke inspiratiebron voor de schilder. Hij maakt in die periode talrijke portretten van zijn vrouw Jeanne. In hun huis in Batignolles, een wijk die vlak bij Montmartre ligt, bouwt Manguin in de tuin een atelier, dat tevens dienst doet als trefpunt om met zijn kunstvrienden over kunst te discussiëren.
(meer…)

KABINET CORT VAN DER LINDEN

01 Mr.P.W.A. Cort. van der Linden Min. Pres. en Min. v. Binnenl. Zaken 191321e HINK-STAP-SPRONG DOOR DE TIJD

Het kabinet-Cort van der Linden was een Nederlands liberaal extra-parlementair minderheidskabinet dat regeerde van 29 augustus 1913 tot en met 9 september 1918. Dit kabinet loodste Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en bracht de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor werden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. Het meerderheidsstelsel (districtenstelsel) werd vervangen door de evenredige vertegenwoordiging. Het kabinet bestond uit negen liberale en vrijzinnig-democratische ministers. Zij waren voor het merendeel echter geen vooraanstaande politici. Minister-president Cort van der Linden was niet aangesloten bij een politieke partij. Om te benadrukken dat er geen band was met parlementaire fracties, verklaarde Cort van der Linden dat zijn kabinet wilde regeren overeenkomstig de ‘volkswil’.

De dreigende oorlogssituatie door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakte op 1 augustus 1914 mobilisatie van het leger noodzakelijk. Het kabinet nam maatregelen om het economische leven zo veel mogelijk overeind te houden en voerde verder distributie van allerlei producten in. De blokkade van geallieerden en de oorlogvoering ter zee leverde namelijk steeds grotere problemen op bij de invoer van goederen en daarmee bij de voedsel- en brandstofvoorziening. Belangrijke gevolgen van de oorlog waren: (1) een grote toestroom van Belgische vluchtelingen (in totaal circa 1 miljoen); (2) de torpedering van diverse Nederlandse koopvaardijschepen; (3) een strenge controle op zee van de in- en uitvoer door Nederlandse schepen; (4) ter bekostiging van de oorlogsuitgaven werden vrijwillige leningen gevraagd, met als ‘stok achter de deur’ dreigende hogere belastingheffing; (5) de noodzaak tot de opbouw van een omvangrijk distributieapparaat, die gepaard ging met veel bureaucratie en misstanden; (6) de voedselschaarste, met name in de grote steden, leidt in 1918 tot rellen (aardappeloproer). (meer…)

PIETER CORT VAN DER LINDEN

Cort_van_der_Linden-Haverman20e HINK-STAP-SPRONG DOOR DE TIJD

Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden (Den Haag, 14 mei 1846 – aldaar, 15 juli 1935) was een Nederlandse advocaat, rechtsgeleerde en liberaal politicus. Van 1913 tot 1918 was hij voorzitter van de ministerraad (premier) van het naar hem genoemde kabinet-Cort van der Linden. Hij werd in 1846 in Den Haag geboren als zoon van Gijsbertus Martinus van der Linden en Jacoba Henrietta Wttewaall. Zijn officiële voornamen waren Pieter Wilhelm Adrianus Cort, maar hij gebruikte zijn laatste voornaam als deel van zijn achternaam en tekende als P.W.A. Cort van der Linden. Van der Linden bezocht het Gymnasium Haganum en studeerde daarna rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1869 promoveerde. Van 1869 tot 1879 was hij advocaat; als zodanig verdedigde hij onder andere de van tweevoudige moord verdachte en daarvoor veroordeelde Hendrik Jut (de kermisattractie kop-van-jut is op hem gebaseerd). Van 1879 tot 1881 was hij commies-griffier van de Tweede Kamer. Vervolgens was hij hoogleraar staatshuishoudkunde in Groningen en Amsterdam.

Van 1897 tot 1901 was hij minister van Justitie in het kabinet Pierson-Goeman Borgesius. In die functie was hij nauw betrokken bij de sociale wetgeving. Tot stand kwamen de kinderwetten, de Ongevallenwet, de Woningwet en de Leerplichtwet. Tegen het einde van zijn ministerschap voltrok Cort als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand op 7 februari 1901 het huwelijk van koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.
(meer…)

DE BALLADE VAN ST. GILLES EN HET HERT

Saint Giles en het hertIn ’t allerdiepste deel van het bos waar geen mensenvoetstap doordringt, woonde een grijze oude man. Sint-Gilles de heremiet. Zijn woudwoning was een rotsspelonk, overgroeid met espenloof; tot vriend in die eenzaamheid had Sint-Gilles een wild hert. Een hinde was het, een mooi dier met een rood gevlekt kleed; zij maakte haar woning vlak bij hem en kwam op zijn roepen zonder enige vrees bij hem, alle schuwheid vergetend. In heel het lieflijke Frankrijk was er geen hinde zo mak en zacht; heerlijk was het haar te zien opspringen en aansnellen, als hij haar naam noemde! Ze gaf hem melk, zijn sober voedsel, zij at het malse bosgras. Een paar wonderbare kameraden waren die twee! De heilige was gelukkig in zijn cel en onder zijn groene bomen; zijn enige buren waren de wouddieren, maar Sint-Gilles begeerde geen betere.
Somber was het bos, een donker grimmig woud,- en nog nooit hadden mensenstemmen zijn rust gestoord; uit de mensenwereld daarbuiten ging niemand die plek voorbij. Maar zie, op een lentemorgen – dauw lag nog op het mos – april steeg stralend de heuvels op, – daar klonk zilveren hoorngeschal en daar doorheen schril gefluit en luide hallo’s. Het wild getrappel van paardenhoeven, het bloeddorstig gebas van de honden weerklonk door de zoete woudstilte en weerkaatste in schrikwekkende echo’s alom.
(meer…)

LILIAN GISH (1920)

Lillian Gish, geboren als Lillian Diana Gish (Springfield, 14 oktober 1893 – New York, 27 februari 1993) was een Amerikaans actrice. Ze was vooral bekend in de tijd van de stomme film. Lillian werd geboren in Springfield en was de oudere zus van de actrice Dorothy Gish. Lillian en haar zus werden op jonge leeftijd door hun vader James Leigh Gish in de steek gelaten. Om geld te verdienen begonnen ze te acteren. Lillian was bevriend met Mary Pickford, die haar in contact bracht met D.W. Griffith. Hij bood Gish een contract aan bij Biograph Studios in 1912. Ook haar zus Dorothy kreeg een contract. Lillian Gish werd al snel een superster en kreeg de bijnaam The First Lady of the Silent Screen., wat goed af te lezen is aan de enorme hoeveelheid publiciteitsfoto’s die van haar verspreid werden. Foto’s waaraan aandacht was besteed. Toen de geluidsfilm opkwam, werd ze minder populair en ging ze het theater weer in. Toch stopte ze niet met acteren in films. Ze heeft dan ook een indrukwekkende hoeveelheid films op haar naam staan. Eind jaren 40 ging ze terug naar Hollywood en kreeg in 1946 al een Oscarnominatie. (meer…)

DE DRIE GRATIËN – 001

001 - Botticelli_Uffizi_Primavera_1477_1480

Wellicht de allerberoemdste van alle uitbeeldingen van de Drie Gratiën: het schilderij van Alessandro Filipepi, beter bekend als Sandro Botticelli (Florence, rond 1445 – Florence, 17 mei 1510), de vermaarde kunstschilder uit de Italiaanse renaissance. Rond 1477 schilderde hij La Primavera (De Lente) in zijn typische, heldere stijl met scherpe contouren en sierlijke vormen, een voorbeeld van profane/wereldlijke kunst. Het schilderij hangt in zaal 10 van het museum Uffizi in Florence. Het is 203 × 314 cm groot. Het schilderij is vrijwel zeker besteld als bruidsgeschenk voor een neef van Lorenzo de Medici ‘Il Magnifico’ en heeft vervolgens in de slaapkamer van het bruidspaar gehangen. Daarna is het honderden jaren in vergetelheid geraakt, om pas halverwege de 19de eeuw door het grote publiek te worden ontdekt.

Het schilderij is het eerste werk uit de Renaissance waarin heidense goden bijna levensgroot te zien zijn, wat voordien voorbehouden was aan religieuze onderwerpen. Het schilderij blijft tot de verbeelding spreken, vooral omdat niet helemaal duidelijk is wat de schilder ermee bedoelde. De voorstelling is niet gebaseerd op een traditie en interpretatie levert bijgevolg nogal wat problemen op. Om te beginnen is het tafereel niet verhalend, of regelrecht aan een mythe ontleend: het is een kunstig arrangement van apart en groepsgewijs staande figuren, dat bedoeld is als een allegorie op het begin van de lente en toont negen figuren, onder wie de godin Venus, haar zoontje, Eros, en de lentegodin Flora. Verder speelt zich aan de rechterkant mogelijk seksueel geweld af en staat de figuur links (Mercurius) mogelijk voor homoseksualiteit. Immers: hij plukt vruchten (die lust symboliseren), maar keert zich af van de vrouwen rechts van hem. Mercurius is herkenbaar aan zijn gevleugelde schoenen en aan de staf met twee slangen in zijn opgeheven arm (caduceus). Hij zou de twee vechtende slangen hebben gescheiden, waardoor het het symbool van de vrede werd. Op dit schilderij verjaagt hij enkele wolken. De vrouwen, waarvan er één (met verlangen?) naar Mercurius kijkt, zijn sinds de Romeinse tijd de eerste vrouwen die sensueel worden afgebeeld, hetgeen ervoor zorgt dat het schilderij als een keerpunt in de kunstgeschiedenis wordt gezien. Zeer opmerkelijk aan het schilderij zijn de bloemen: er zijn meer dan vijfhonderd verschillende soorten afgebeeld, vaak tot in het kleinste detail. Deze bloemen bloeien overigens niet allemaal in de lente; wat dat betreft heeft Botticelli enige artistieke vrijheid genomen.

De schilder en theoreticus Giorgio Vasari omschrijft de Primavera eenvoudig weg als ‘Venus die door De drie gratiën met bloemen wordt getooid; aanduiding van de lente’. Hierop doorgaand vertonen wetenschappers de neiging om verschillende wegen in te slaan – een aanwijzing dat de renaissancistische bedenker van allegorieën tot op zekere hoogte geslaagd zijn in de kunst van het verhullen van betekenissen.

Bewaren

DE DRIE GRATIËN – INLEIDING

De Chariten (Grieks: Charites), Gratiën (Latijn: Gratiae) ofwel de Trits der Bevalligheden ofwel de Drie Gratiën waren drie zusters uit de Griekse en Romeinse mythologie. Volgens de Griekse mythologie waren zij de dochters van Zeus, de oppergod die regeerde vanaf de berg Olympus, en Eurynome maar in sommige verhalen zijn ze ook het nageslacht van Dionysos en Aphrodite (Venus), of van Helios en de naiade Aegle. Volgens de Romeinse mythologie waren zij de dochters van Bacchus en Venus. Misschien is de legende ooit begonnen met één Charite. Later is er een tweede bij gekomen en hierna een derde. De Chariten zijn Aglaia (die staat voor schoonheid en glans), Euphrosyne (symbool voor vreugde) en Thalia (of Cleta), zij het (op)bloeiend geluk vertegenwoordigd. Soms wordt Peitho (volgens de Romeinen Suada) als vierde Charite genoemd, maar in het algemeen wordt vastgehouden aan Drie Gratiën, die gezamenlijk staan voor vruchtbaarheid, creativiteit en charme.

De Gratiën werden vaak geassocieerd met de negen muzen, die in de Griekse mythologie de godinnen waren van kunst, wetenschap en inspiratie: (1) Erato (de muze van de hymne, het lied en de lyriek); (2) Euterpe (de muze van het fluitspel); (3) Kalliope (de muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica); (4) Clio (de muze van de geschiedschrijving); (5) Melpomene (de muze van de tragedie); (6) Polyhymnia (de muze van de retoriek en de gewijde liederen); (7) Terpsichore (de muze van de dans en de lyrische poëzie); (8) Thaleia (de muze van de komedie) en (9) Urania (de muze van de sterrenkunde). In de mythologie van het oude Griekenland waren de negen muzen dochters van Zeus en de zussen van Apollo, die ze vaak begeleidden. De rivier de Cephissus bij Delphi was aan hen gewijd.

De Chariten inspireren de mensheid tot talent en creativiteit en zijn zelf ook een geliefd onderwerp in de kunst. Meestal worden ze zo afgebeeld dat ze z’n drieën naar elkaar toe staan met de armen over elkaars schouders. Ze worden ook vaak afgebeeld in de Elyzeese velden, de hemelse onderwereld van de Grieken. De bekendste uitbeeldingen zijn het standbeeld van Antonio Canova, dat zich in de Hermitage in Sint-Petersburg bevindt en het schilderij van Rafaël Santi uit 1505, maar er zijn talrijke andere klassieke en moderne beelden en schilderijen van de Drie Gratiën. We gaan proberen hier een zo uitputtend mogelijk overzicht te geven van allerlei soorten ‘drie gratiën’.

%d bloggers op de volgende wijze: