14 JANUARI – FÉLIX GOETHALS

Félix Goethals is een Frans wielrenner, die op 14 januari 1891werd geboren in Rinxent, een piepkleine gemeente in het departement Pas-de-Calais die op dat moment enkele honderden inwoners telde. De officiële Nederlandse benaming valt het plaatsje is Erningsem. Vanaf de 12e eeuw had men de namen Renningeshem, Erningasem, Rinninghessem, Renningesem geschreven; vervolgens werd de plaats Rinquesent genoemd. De huidige naam is een fonetische nabootsing daarvan in het Frans. Hij overleed op 24 september 1962 in Capinghem (in het Nederlands: Kampingem),een al even kleine gemeente die die uitmaakt van het arrondissement Rijssel. Gezien zijn naam en woonplaatsen mag men vermoeden dat Félix ook Nederlands sprak of in elk geval verstond, maar zeker is dat allerminst.

Goethals was profwielrenner in 1913 en 1914 en na de Eerste Wereldoorlog van 1919 tot 1926.Voor de oorlog reed hij als individueel renner. In 1913 won hij het Circuit de Champagne, een koers met vertrek en aankomst in Reims en op 8 juni 1913 was hij de winnaar van de zware koers Paris-Cambrai, van de hoofdstad naar zijn geboortestreek. In 1914 zijn geen overwinningen van hem bekend. De oorlog belemmerde vervolgens zijn carrière. Pas in 1919 kan hij als 28-jarige weer aan wedstrijden deelnemen.
(meer…)

Advertenties

THE CIVIL WARS

The Civil Wars is een Amerikaans duo dat bestond uit Joy Williams en John Paul White en dat bestond van 2008 tot 2014. Tot ieders verrassing ging midden vorig jaar het duo uiteen, vlak nadat ze voor de vierde keer een Grammy Award wonnen. Over prijzen, aandacht in de media en succes had het duo toch al niet te klagen, hoewel ze in Nederland nog echt zijn doorgebroken. Ik had er in elk geval tot voor kort nooit van gehoord. Voor insiders blijkt de splitsing minder onverwachts te zijn gekomen, want White en Williams bleken al sinds 2012 geen woord meer met elkaar te hebben gesproken. Het gerucht is dat beide met elkaar kort een heftige affaire hebben gehad, die door een van hen beiden abrupt is stopgezet. Wellicht dat een van de partners van de beide getrouwde muzikanten daarin een rol heeft gespeeld. Op de bühne was het echter steeds een aanstekelijke harmonie tussen beide personen. Nou ja, het blijft natuurlijk showbusiness. The Civil Wars hebben een uitgebreid repertoire achtergelaten met veel eigen nummers, traditionals in een modern folk-jasje en stijlvolle interpretaties van bekende nummers. Zoals deze van Michael Jackson: Billie Jean. (meer…)

EROTIEK IN DE 19E EEUW – 09

COLONNE HENNEICKE

Zodra de Duitsers in mei 1940 Nederland hadden bezet, werd begonnen met de vervolging van het Joodse deel van de bevolking. Al na twee maanden kwam de eerste van een eindeloze reeks maatregelen, die er op waren gericht de Joodse bevolking stapsgewijs te isoleren, te beroven en uiteindelijk uit de samenleving te verwijderen (zie pagina 5 voor het overzicht).
De zogenoemde Colonne Henneicke was werkzaam gedurende de slotperiode van de vervolging van de Joodse bevolking in Nederland. De groep, onder leiding van Willem Henneicke en Willem Briedé, was actief in de periode maart – september 1943. Het was een gezelschap van omstreeks vijftig Nederlandse premiejagers die ondergedoken Joden opspoorde en aan de Duitse instanties uitleverde. Ook verrijkten de premiejagers zich met het opsporen en zich toe-eigenen van Joodse bezittingen.

In de Duitse organisatiestructuur was Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart de hoogste autoriteit in bezet Nederland. Direct onder hem viel Hanns Rauter, de Generalkommissar für das Sicherheitswesen en tevens Höhere SS-und Polizeiführer, daarmee de hoogste politiechef van de bezetter. Onder Rauter werkte dr. Wilhelm Harster, de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (= Sicherheitsdienst), tevens de baas over het kamp Amersfoort. Binnen Harster’s staf kwam een afdeling IVB4 (een naam die precies is overgenomen van de afdeling van Adolf Eichmann in zijn Berlijnse hoofdkwartier), met Willi Zöpf als hoogste landelijke baas en Willi Lages als eindverantwoordelijke voor de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, de instelling die verantwoordelijk was voor de deportatie van de Nederlandse Joden. Lages liet de dagelijkse leiding over de Zentralstelle over aan Ferdinand Aus der Fünten en Karl Wörlein. Vanaf 1942 begon de Duitse oorlogsmachine op volle toeren te draaien. Hoofdzakelijk een Duitse aangelegenheid, maar ondersteund door Nederlandse handlangers. Van de ruim 160.000 geregistreerde Joden werden wekelijks duizenden naar de vernietigingskampen in Polen gestuurd. Later zou blijken dat meer dan 100.000 Joodse Nederlanders de oorlog niet hadden overleefd. (meer…)

MARCELLUS EMANTS – OP ZEE (25)

‘En’ zei Passtra ‘daar je achter die domienee de brede schaar ziet, die zonder illuzies niet kan leven en die het leven liefheeft, ja altijd liefhebben zal, om geen andere reden dan, omdat er levensdrang in hem huist, een schare, die zich zelf beledigd en aangevallen voelt, als jij dat leven hoont en aantast, een schare, die in de strijd voor de bevrediging van zijn dagelikse behoeften de tijd mist om de rekening-koerant van zijn levensvreugde bij te houden, een schare, die altijd de illuzie van de blinde zal verkiezen boven het niets-zien van de helderziende, een schare, voor wie het lijden zelf veel minder vreselik is dan de aanneming van de noodzakelikheid er van…. daarom voel je, dat, ondanks enige mooie resensies, je boeken aan hun schrijver maar een mager sukses kunnen bezorgen. Je hebt misschien gelijk; maar dan raad ik je nogmaals aan: schrijf, wat de mensen van je verlangen. Als mundus vult decipi…. decipiatur ergo. Eigenlik is dit bedriegen niet eens nodig. (meer…)

JAN HENDERIKSE – 2

Werken van Jan Henderikse, een Nederlandse vertegenwoordiger van de Nul-beweging.

(meer…)

JAN HENDERIKSE – 1

Jan Henderikse (Delft, 22 januari 1937) is een Nederlands beeldend kunstenaar en wordt wel als de oprichter gezien van de Nederlandse Informele Groep. Samen met Armando, Jan Schoonhoven en Henk Peeters vormde Henderikse in 1960 de Nederlandse Nul-beweging. Van deze groep is Jan Henderikse degene die met industriële producten, uitgesproken afval en weggegooide materialen werkte en deze gebruikte tot het maken van assemblages. Hij is niet de man van de theorie van de Nul, maar van het doen en het maken; Henderikse zag zichzelf als de kunstenaar met het laagste ‘Nul-gehalte’. Centraal in het werk van de groep Nul-kunstenaars stond de nadruk op het onpersoonlijke in de kunst, het objectieve. Daartoe hoorde het vermijden van een persoonlijk handschrift en het zoeken naar maakprocedures die een uitwendige regelmaat en orde bezaten, vergelijkbaar met het productieproces binnen de fabrieken en bedrijven. Dit kwam tot uiting in het gebruik van, voor de kunst van dat moment, zeer ongebruikelijke materialen als centen en kurken (Henderikse), watten en veren (Peeters), karton (Schoonhoven) en bouten en prikkeldraad (Armando). (meer…)