Archief voor de tag "Ulanen-Regiment"

DE FRANS-PRUISISCHE OORLOG 8 – DE AFWACHTENDE PRUISEN