LEOPOLD VERMEIREN

Leopold Vermeiren (Deurne, 7 april 1914 – Mortsel, 14 december 2005) was een van de grootste jeugdschrijvers van Vlaanderen en vooral bekend als auteur van de De Rode Ridder-boeken. Hij heeft 64 verhalen geschreven over Johan, De Rode Ridder, waarvan tot op heden één miljoen exemplaren zijn verkocht. Vermeiren behaalde het diploma van onderwijzer. Na het beëindigen van zijn studies aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde te Antwerpen werd hij onderwijzer aan de oefenschool van de normaalschool, de school waar opleidingen tot leraar gegeven worden. Van 1949 tot 1973 was hij rijksinspecteur voor het basisonderwijs. Zijn eerste roman, Orolf, de roofridder, schreef hij al op zestienjarige leeftijd. In zijn beginperiode schreef hij hoofdzakelijk voor volwassenen, maar na de Tweede Wereldoorlog schreef hij nog bijna uitsluitend voor de jeugd, die zijn boeken wel enthousiast begroette. In het begin schreef hij verhaaltjes voor jeugdblad De Kleine Zondagsvriend, geïllustreerd door Paul Ausloos. Even later begon hij deze gebundeld uit te geven. Hij kwam daarna in contact met Willy Vandersteen, die besloot een stripreeks over De Rode Ridder te maken. In 1959 verscheen van de hand van Willy Vandersteen de eerste De Rode Ridder-strip. De Rode Ridder-strips werden een van de meest succesvolle en langstlopende reeksen uit de geschiedenis van Studio Vandersteen. Slechts de oplagecijfers van Suske en Wiske waren indrukwekkender. Vermeiren heeft zich nooit zelf met de strips beziggehouden. Enkele van zijn werken verschenen zelfs in het Esperanto, waaronder één Rode-Ridder-verhaal. Hij werkte ook mee aan Zonneland, Zonnestraal en Zonnekind, weekbladen voor kinderen van diverse leeftijdscategorieën uitgegeven in Uitgeverij Averbode. Zijn archief wordt bewaard in het Letterenhuis (vroegere AMVC) in Antwerpen.

Het eerste korte verhaal van De Rode Ridder verscheen in 1946 in het tijdschrift De Kleine Zondagsvriend. Het eerste boek verscheen in 1953. De laatste van zijn 64 Rode Ridder-verhalen verscheen in 2000, daarna verschenen van de hand van Marc Legendre nog twee afleveringen. Oorspronkelijk was Johan een lijfeigene op de akkers van een zekere heer Oerold. Johan ontsnapte echter naar het woud om het heer Oerold moeilijk te maken. Johan werd echter ridder en sloot vrede met heer Oerold, waarna de reeks De Rode Ridder als naam krijgt. De verhalen rond de geïdealiseerde held Johan zijn aaneenschakelingen van losse avonturen met veel actie. Aanvankelijk speelde de verhalen zich af in het middeleeuwse Vlaanderen, maar vanaf het vierde boek spelen alle verhalen zich af in het Midden-Oosten, waar De Rode Ridder terechtkomt door zijn deelname aan de Eerste Kruistocht. Johan lijdt echter schipbreuk en zal Jeruzalem nooit bereiken. Hij komt niet verder dan Antiochië. De schrijver vreesde namelijk dat er niets meer te vertellen zou zijn wanneer Johan Jeruzalem bereikt.

 

Dit item was geplaatst door Muis.
%d bloggers liken dit: