WOLTER HEUKELS (30)

Wolter Jacobus Heukels (Deventer, 23 juni 1892 – Utrecht, 22 januari 1945) was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij opereerde onder de schuilnaam ‘Ome Henk’. De Nederlands-hervormde Heukels was eerste opzichter bij de PTT en was lid van de Ordedienst (OD). Hij werkte ook samen met de LO-LKP, de landelijke knokploeg van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, de Centrale Inlichtingen Dienst en wat later de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij stond vanuit die functies in contact met het Nationaal Comité van Verzet, voornamelijk met mej. M.A. Tellegen. Deze mejuffrouw was in 1944 actief betrokken bij de Spoorwegstaking en na de oorlog werd ze directeur van het Kabinet der Koningin. Vanuit zijn dienstwoning organiseerde Heukels een geheim telefoonnetwerk, waarbij hij dankbaar gebruik maakte van het dienstnet van het hoofdbestuur van de PTT. Door zijn inspanningen kon vanaf 22 september 1944 contact worden onderhouden met het inmiddels bevrijde Nijmegen en speelde hij ee rol in het verspreiden van spionageberichten die afkomstig waren van Sectie V-OD in Amsterdam en informatie over het treinverkeer door te geven. Ook J.A. van Bijnen, de landelijke sabotagecommandant, kom van dikt telefoonnetwerk gebruik maken om berichten door te geven.  De leden van de Knokploeg Utrecht leerde hij de clandestiene telefoonpost in het hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht te bedienen, zodat ze door de Duitsers gevoerde telefoongesprekken konden afluisteren. Met behulp van de verkregen gegevens werden ongeveer zestig treinen door sabotage, beschieting of bombardement verhinderd hun bestemming te bereiken. Heukels werd op 16 oktober 1944 samen met Leendert Johannes Lans, die ook bij de telefoonpost betrokken was, en enkele andere medewerkers door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd. Heukels probeerde nog te ontsnappen door van een acht meter hoog balkon te springen, maar daarbij liep hij een bekkenfractuur op. Hij werd als Todeskandidat opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op 22 januari 1945 werd hij op het Fort de Bilt te Utrecht gefusilleerd bij een vergeldingsactie voor een bomaanslag op de machinefabriek Jaffa in Utrecht, die vier dagen eerder was uitgevoerd. Heukels werd begraven op Begraafplaats Kovelswade in Utrecht (rij 22, nummer 459). Hij liet een vrouw en drie kinderen achter. Op 7 mei 1946 werd Heukels postuum onderscheiden met het Verzetskruis 1940-1945; zijn naam wordt vermeld op twee oorlogsmonumenten in Utrecht en ook is in de stad een straat naar hem genoemd.

Dit item was geplaatst door Muis.
%d bloggers liken dit: